Plage de Corse

Mentions légales

Résidence du Golf de la Cabre d'Or - Cabriès
Terres de France - Les Hauts du Maquis

Propriétaire : Terres de France

Téléphone : +33 (0)5 55 84 34 48

Adresse : 42 Rue du Dr Calmette, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Siret : 501 445 043 00059

RCS : 501 445 043

N° de TVA Intracommunautaire : FR68501445043

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° d’agence de Voyage : IM037150006

Capital Social : 112.000,00 Euros

Création du site : Terres de France

Téléphone : +33 (0)5 55 84 34 48

Adresse : 42 Rue du Dr Calmette, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Siret : 501 445 043 00059

RCS : 501 445 043

N° de TVA Intracommunautaire : FR68501445043

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Capital Social : 112.000,00 Euros

Hébergement : WP Serveur

Téléphone : +33 (0)9 72 49 72 64

Adresse : 134 Avenue du président Wilson 93100 Montreuil

RCS : Bobigny 08 840 474

N° de TVA Intracommunautaire : FR86808840474

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Capital Social : 10.000 Euros

Technische informatie op de website van Résidence Les Hauts du Maquis

Internetgebruikers die deze site bezoeken, erkennen dat ze over de nodige vaardigheden en middelen beschikken om toegang te krijgen tot deze site en hem te gebruiken. Ze erkennen en verklaren dat ze vooraf hebben gecontroleerd of hun computerconfiguratie voldoende is en dat hun apparatuur virusvrij en in perfecte staat is.

Internetgebruikers erkennen ook dat ze ervan op de hoogte zijn gebracht dat de website https://www.les-hauts-du-maquis-corse.com 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is. Behalve in geval van overmacht, moeilijkheden in verband met communicatienetwerken of technische problemen.

Om onderhoudsredenen kan de site van Résidence Les Hauts du Maquis de site onderbreken en zal zij zich inspannen om de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens op en vanaf deze website aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

De site Résidence Les Hauts du Maquis stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar site.

Wet bescherming persoonsgegevens

De internetgebruiker wordt overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 geïnformeerd dat de facultatieve informatie die hij desgewenst verstrekt door de formulieren op de site in te vullen, wordt gebruikt om te reageren op zijn verzoeken en bestemd is voor https://www.les-hauts-du-maquis-corse.com, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, voor administratieve en commerciële beheersdoeleinden en, behoudens bezwaar, voor andere bedrijven van de groep of partnerbedrijven van de groep Terres de France.

Internetgebruikers worden geïnformeerd dat zij het recht hebben op toegang tot en rectificatie van alle persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben door te schrijven naar Groupe Terres de France, 42 rue Calmette 37540 Saint Cyr Sur Loire.

Eigendom en copyright van de website van Résidence Les Hauts du Maquis

De algemene structuur, evenals de software, teksten, afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), knowhow en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van de Groep Terres de France.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk middel dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de Groupe Terres de France is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databases op de website, die beschermd worden door de bepalingen van de Code de la Propriété Intellectuelle die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de rechtsbescherming van databases omzet, en waarvan de Groep Terres de France de producent is.

Elke gebruiker of bezoeker van de website mag geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Groep Terres de France.